Maahadian Al-Muallim


Isu-isu semasa dan agama. Lebih kepada cubaan memberikan idea dan kritikan setanding taraf sebagai mahasiswa..
blog comments powered by Disqus